Uvjeti korištenja

Korištenjem internetske stranice www.supps.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima kupovine / Izjavom o povjerljivosti podataka. Navedene uvjete možete pročitati na poveznici Uvjeti kupovine i na poveznici Zaštita osobnih podataka, privatnost i kolačići. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Ove internet stranice daju općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zdravlje. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske ili nutritivne informacije i napravljena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog ili nutricionističkog osoblja kao ni vaših instruktora niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem.

Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovim internetskim stranicama, vezanima za zdravstvene tegobe, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, liječničko i ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

supps.hr će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web site-u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici supps.hr web stranica suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. supps.hr ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja supps.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. supps.hr pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.